luni, 15 aprilie 2013

Societatea de lectură „Radu Brateş” - articol publicat în "Astra blăjeană", nr 1( 66), martie 2013Blajul ne oferă nouă, oamenilor prezentului, privilegiul unui trecut cultural la care să ne raportăm cu încredere şi respect, un trecut care nu conţine doar repere, ci şi puncte de plecare deosebit de ofertante. Un astfel de punct de plecare ce merită a fi cunoscut şi urmat este Societatea de lectură a elevilor de la Liceul „Sfântul Vasile cel Mare”, cu o vechime de peste optzeci de ani, desfiinţată în 1948, împreună cu celebra şcoală, care funcţionase din anul 1754.
Directorul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain”, profesorul Ioan Tomoiagă, împreună cu scriitorul Ion Brad (ultimul preşedinte al străvechii Societăţi de lectură), au propus reînfiinţarea acestei organizaţii culturale ca un demers pe deplin justificat de a recupera valorile trecutului local şi de a le readuce în actualitate, potenţialul lor nefiind nici pe departe epuizat. Materializarea acestei iniţiative a coincis în mod fericit cu celebrarea uneia dintre personalităţile care şi-au pus amprenta asupra vieţii culturale blăjene, poetul Radu Brateş (pseudonimul literar al profesorului de română şi latină Gheorghe I. Biriş), de la a cărui naştere s-au împlinit, în 16 martie 2013, o sută de ani. Punerea Societăţii de lectură sub patronajul acestui nume se înscrie aşadar în firescul demersului recuperatoriu pe care iniţiatorii acestui proiect îşi propun să-l întreprindă, reprezentând un act de recunoaştere şi de reverenţă faţă de memoria  celui  care, ca elev, a fost preşedintele vechii Societăţi de lectură, iar ca profesor, mentor şi îndrumător în ultimii ei ani de existenţă, o personalitate care a înţeles că valoarea naşte valoare şi că şcoala îşi duce până la capăt menirea doar atunci când ştie să deschidă  noi orizonturi.
La această lăudabilă iniţiativă a aderat, cu entuziasm şi fără rezerve, doamna Angela Moşneag, director al Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare”, care a înţeles şi sprijinit necesitatea realizării unui parteneriat între şcoala pe care o conduce şi Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain”, pentru a promova cooperarea a două dintre cele mai reprezentative şcoli ale Blajului de azi şi a-i conferi Societăţii de lectură „Radu Brateş” acel spirit identitar fără de care ar apărea riscul căderii în derizoriu. Astfel, Societatea şi-a găsit fundamente solide, revendicându-şi un punct de plecare viabil, capabil să-i imprime durabilitate şi valoare. Desigur că demersul iniţiatorilor acestui proiect nu şi-ar fi găsit validarea morală fără acceptul domnişoarei Liana Biriş, fiica regretatului Radu Brateş, care şi-a oferit cu generozitate şi eleganţă sprijinul pentru punerea lui în practică..
Pasul prim al acestei iniţiative s-a concretizat vineri, 15 martie 2013, în Sala festivă a Colegiului Naţional Inochentie Micu Clain”, unde a avut loc reuniunea solemnă dedicată înfiinţării Societăţii de lectură Radu Brateş”. La eveniment au participat personalităţi de referinţă ale Blajului cultural actual – Liana Biriş, fiica poetului omagiat, scriitorul Ion Brad, profesorul universitar dr. Ion Buzaşi, preotul conferenţiar dr. Cristian Barta, decan al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai – care au evocat, în luările lor de cuvânt, personalitatea lui Radu Brateş şi au subliniat importanţa readucerii în actualitate a Societăţii de lectură, ca mijloc de a valoriza o tradiţie pe nedrept căzută în uitare şi de a le oferi elevilor de azi un spaţiu de manifestare cu rol şi efect modelator. Debutul reuniunii a stat sub semnul solemnităţii şi a unei respectuoase aduceri-aminte, un grup de studenţi ai Facultăţii de Teologie Greco-Catolică interpretând Imnul Şcolilor Blajului, scris de Radu Brateş, pe muzica lui Sigismund Toduţă, studentul teolog Aurel Cornea recitând ulterior Balada lui Inochentie, aparţinând aceluiaşi poet. În cuvintele de întâmpinare, rostite de directorii celor două şcoli partenere, Ioan Tomoiagă, directorul Colegiului Naţional Inochentie Micu Clain” şi Angela Moşneag, director al Liceului Teologic Greco-Catolic Sfântul Vasile cel Mare”, aceştia au salutat publicul numeros prezent la  eveniment, au mulţumit invitaţilor speciali care au decis să marcheze prin prezenţa lor importanţa momentului şi au semnalat circumstanţele care au dus la înfiinţarea Societăţii de lectură Radu Brateş”, scoţând în evidenţă beneficiile parteneriatului pe care cele două şcoli l-au realizat, şi care, dincolo de toate, dimensionează pozitiv orizontul de aşteptare şi obiectivele pe care şi le propune organizaţia culturală nou-înfiinţată..
Cuvântul a revenit apoi, după cum se cuvenea, domnişoarei Liana Biriş, care a adus în faţa publicului personalitatea lui Radu Brateş din perspectiva fiicei care a făcut din publicarea şi popularizarea operei tatălui său un act de credinţă, de iubire şi de respect. Mărturisirile sale au conturat nu doar imaginea poetului, a profesorului şi a preotului Radu Brateş, ci şi imaginea omului Radu Brateş, cel care, şi în perioadele nefaste ale existenţei, a ştiut să înfrunte obstacolele cu demnitate şi modestie, găsind în scrisul său un mod de a-şi păstra verticalitatea, în credinţa sa un sprijin şi în familie un refugiu.
 Intervenţia lui Cristian Barta s-a constituit într-o interesantă punere în relaţie a vocaţiei de preot a lui Radu Brateş cu aceea de poet, vorbitorul argumentându-şi opinia prin aceea că ambele sunt haruri venite de sus, chemări care îşi au originea dincolo de limitele strâmte ale materialului. Acesta a salutat naşterea Societăţii de lectură şi parteneriatul care îi stă la temelie, exprimându-şi speranţa că astfel a fost creat un spaţiu în care creativitatea şi talentul elevilor interesaţi îşi vor găsi matca atât de necesară devenirii lor ulterioare.
            Evocarea lui Radu Brateş a fost completată, pertinent ca întotdeauna, de Ion Buzaşi, care a împărtăşit audienţei opiniile sale despre cel pe care a avut ocazia să-l cunoască odinioară şi a cărui lirică l-a cucerit prin autenticitatea cu care aceasta reuşeşte să reflecte, fără a cădea în anacronism, frumuseţea spiritului ardelean, viu şi tenace, asemeni burgurilor transilvane care opun timpului inexorabil tăria pietrei din care sunt construite. Selecţiile din lirica lui Radu Brateş – fericit alese! - au subliniat bogăţia ideilor vehiculate şi au cucerit publicul.
Scriitorul Ion Brad, în calitatea sa de ultim preşedinte al vechii Societăţi de lectură, s-a arătat încântat de renaşterea unei tradiţii care adus în trecut prestigiu şcolilor blăjene şi a contribuit la formarea unor intelectuali de marcă. De altfel, dorinţa sa de a transmuta în prezent această tradiţie este una dintre iniţiativele majore care stau la baza înfiinţării Societăţii de lectură Radu Brateş”. Preocuparea sa pentru binele Blajului cultural a fost demonstrată şi de lansarea antologiei Radu Brateş, Blajul şi oamenii săi, apărută sub îngrijirea sa atentă şi laborioasă, rezultat al consideraţiei faţă de cel care i-a fost profesor şi diriginte, dar şi dascăl de poezie”.
Cuvintele ultimului preşedinte al Societăţii de lectură de odinioară au fost urmate, firesc, de cele pe care preşedintele actual – Mihaela Moşneag, elevă în clasa a XI-a D a Colegiului Naţional Inochentie Micu Clain” şi fostă elevă a Liceului Teologic Greco-Catolic Sfântul Vasile cel Mare”– le-a rostit în faţa auditoriului. Mihaela Moşneag a reuşit să aducă în prim-plan perspectiva elevilor asupra Societăţii de lectură, ei fiind, de altfel, cei cărora aceasta li se adresează predilect. De asemenea, aceasta a preluat rolul de mesager al dorinţei colegilor ei de a-l desemna pe scriitorul Ion Brad  Preşedinte onorific al noii Societăţi de lectură, postură pe care acesta şi-a asumat-o cu căldură, responsabilitate şi umor, în aplauzele tuturor celor prezenţi
     Reuniunea s-a încheiat cu un moment literar-artistic intitulat Cititorul de stele, care şi-a propus să recompună portretul liric al lui Radu Brateş, versurile recitate de un grup de eleve ale Colegiului Naţional Inochentie Micu Clain”, acompaniate la pian de tineri artişti de la aceeaşi şcoală, creionând un om şi un destin, în datele lor esenţiale.
Având toate acestea în vedere, nu ne rămâne decât să sperăm că Societatea de lectură Radu Brateş”, născută sub atât de bune auspicii, îşi va găsi drumul, un drum cu obstacole puţine şi destinaţii valoroase, care vor reda Blajului de azi din strălucirea Blajului de ieri şi vor certifica un principiu de la care Radu Brateş nu a abdicat niciodată: Tinereţii îi place mai mult să fie stimulată, decât îngrădită”!
 
Prof. Ana-Maria Comşa
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu